23 thg 10, 2009

Gõ tiếng Việt từ mọi nơi và mọi máy PC hay Apple

http://angeltech.us/viet-anywhere/

Bạn không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm nào hay điều chỉnh chi cả. Hãy bắt đầu gõ những gì bạn muốn viết bằng tiếng Việt trong ô trắng ở dưới, theo bất cứ cách gõ nào mà bạn quen nhất. Khi xong rồi thì select hết (Ctrl A) những gì bạn đã viết ở đây, rồi copy (Ctrl C) và paste (Ctrl V) vào những nơi khác mà bạn muốn như yahoo email, word, diễn đàn (forum) ...

In the white box above you can type in Vietnamese without installing any software. It should work for both PC and Mac computers when using either Internet Explorer, Firefox, or Safari (limited). The software and some content here are credited to VIETDEV at http://vietdev.sourceforge.net. This software has been setup and hosted by AngelTech.US

Remember to bookmark this page (Ctrl D) for easier future access.
AngelTech.US does NOT collect or store anything that you type here.
Contact us if you have any question or concern regarding this free service.

Ghi chú :

Quý vị có thể save những files cần thiết vào HD hoặc Flash Drive (đây là phương pháp cho non-programer) và load webpage, locally

1- Create một folder trong HD hoặc Flash Drive. Thí dụ: AngelTech.
2- Dùng Firefox để đến website http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
3- Từ Firefox menu : chọn File > Save Page As...
4- File Name : chọn một tên ngắn gọn, thí dụ: vietwriter.htm
5- Save as type : chọn Web Page, Complete
6- Save
Vào Angeltech folder và open vietwriter.htm
Next previous home

Lưu trữ Blog

Lên đầu trang